Adrian Jones, Naturopath

Adrian Jones je autorem receptu na černou mast která je zcela bezpečná a vysoce funkční. Zapamatujte si to.

 

adrian jonesMěl jsem ten nejlepší možný start do života. Matka zpočátku dost churavěla a málem zemřela, ještě než jsem se narodil.

Podle jejího vyprávění, tehdy, v době, kdy už naprosto převládala moderní medicína, odhalila účinnost přírodní léčby a přes značný odpor rodiny, přátel a vrstevníků ji zvolila. 
Odvážně převzala kontrolu nad svým zdravím a držela se toho až do konce.

Narodil jsem se v roce 1949 doma, do jejího osvíceného přístupu k zdraví a díky jejímu entuziasmu hodně získal; dva roky mne kojila, nikdy nenechala očkovat (ani proti tetanu), nikdy jsem nedostal žádná antibiotika a žili jsme na vegetariánské stravě.

Povzbuzovala mne, abych běhal bos ve výsluní, vychutnával jsem zeleninu z naší zahrádky a vajíčka od slepic, které jsme vždy měli.
Naučila mne také jeden den v týdnu odpočívat. Nikdy v životě jsem nebyl nemocný. Děkuji, mami!

Člověk ale často zmaří něčí dědictví v důsledku hloupé samolibosti.

Ve třiceti, jakoby se projevilo jakési opožděné dospívání, jsem objevil tabák, alkohol, drogy… a ocenit, jak nádherný start jsem měl do života, jsem dokázal až později, když jsem, opět s matčinou podporou, začal studovat naturopatii!

Jsem kvalifikovaný naturopat. V Akademii pro přírodní léčbu se mi dostalo toho nejúžasnějšího studia anatomie, fyziologie a biochemie, společně s výživou. Studoval jsem, a dnes praktikuji a vyučuji také mnohé masážní terapie.

Jsem spoluautorem nejprodávanější 500 stránkové příručky Better Health Through Natural Healing (Hinkler Books, Melbourne, 2001, ISBN1865152595), kterou společně se mnou psal můj přítel, Dr. Ross Trattler. Je to užitečný domácí rádce a některé naturopatické školy ji využívají jako referenční materiál.

Mám také titul v teologii, a i když nejsem „zbožný“, přesto jsem zastáncem křesťanských principů. Mám ve vážnosti spiritualitu, zjevenou v království přírody („Nebesa ohlašují slávu Boží … 1“), stejně jako tu, která spočívá v myšlenkách velkých mudrců, jako byl Budha, Zoroaster, Mohammed a mnoho jiných. Jsem také vášnivý zahradník; studoval jsem a praktikuji zahradnictví a krajinářství.

Toulám se australskou buší a miluji život a všechno živé. Život znamená žít stále v dokonalém zdraví.

Adrian Jones je autorem receptu na černou mast, která je zcela bezpečná a vysoce funkční. Zapamatujte si to.